COVID-19

כולנו חווים ימים לא שגרתיים שמוציאים עולם שלם מאיזון.

אנו מאמינים שככל שנצליח לשמור על שגרה בטוחה ונמשיך להחליף רעיונות ולהפרות האחד את השני, נצליח לעבור את התקופה הזו יחד.

לשם כך פיתחנו תו תקן חדש:

CCC- Coronavirus Complied Conferences

אז מה זה בעצם CCC

אלו האמצעים שננקוט על מנת לאפשר את קיומו של היריד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות:

  • שמירה על מדיניות הריחוק החברתי
  • עמדות רישום ללא מגע המשתתפים ובשירות מלא של הדיילים
  • מתקני חיטוי ידיים, טישו ומגבונים זמינים
  • תגבור צוותי הניקיון והסניטריה
  • ריווח מתחמי ההתכנסות וחלוקה לקפסולות
  • כיבוד ושתיה ארוזות במנות אישיות או בהגשה בטוחה
Back to top